Watch Now
/media/cover-img/Shiva_Shakti-l_stiApGX.jpg

Director: Kishor Rana Kishor Rana Magar
Written By: Yugesh Rayamajhi
Starring: Hemanta Budhathoki, Deepak Chhetri, Rajesh Hamal, Pawan Mainali, Nikhil Upreti, Bipana Thapa, Laya Sangraula, Shankar Acharya, Sajja Mainali,

More Movies

See All