Watch Now
/media/cover-img/Pukar-l_kcEQiId.jpg

Director: Mohan Niraula
Written By: Bhagwan Thapa
Starring: Tika Pahari, Saroj Khanal, Ramesh Budhathoki, Sushila Rayamajhi, Shri Krishna Shrestha, Ram Krishna Bajagai, Subhash Gajurel, Maushami Malla, Bina Budhathoki, Keshab Bhattaris, Nista Malla, Nira Shah,

More Movies

See All