Watch Now
/media/cover-img/Love_Station-l.jpg

Love Station is a 2019 Nepalese drama romance film directed by Ujwal Ghimire. The film is produced by Gobinda Shahi, Krishu Shahi, and Kabir Bikram Shahi under the banner of Kafiya Films.

Director: Ujjwal Ghimire
Written By: Subash Singh Basnyat
Starring: Pradeep Khadka, Ramesh Budhathoki, Rabi Dangol, Siru Bista, Kalu Rana, Jassita Gurung, Priya Rizal, Prakash Shah, Dinesh Kafle, Rashmi Pandey, Rishu Kharel, Jwalanta Gautam,

More Movies

See All