Watch Now
/media/cover-img/Army-l_MNkNVS8.jpg

Director: Sovit Basnet
Written By: Yugesh Rayamajhi
Starring: Samrat Sapkota, Sanchita Luitel, Sunil Thapa, Ravi Shah, Laxmi Shrestha, Vijay Lama, Rajendra K.C., Lokendra Karki, Rajendra Khadgi, Jal Shah, Dinesh Sharma, Kabita Sharma,

More Movies

See All